Beton ve atıklar insanın yeni doğasını oluşturuyor. Yepyeni doğa anlayışı.Yüksek teknoloji insanın bu türlü bir doğaya olan adaptasyonunda köprü.  “Fotosentez Noktaları”

olarak tasarlanmış bölgelerden üretilen sentetik oksijen, giysi üzerindeki damarlar sayesinde vücutta dolanım sağlıyor. Kıyafet üzerine yapılan blok biçimli güncellemeler ile insanlar update olup adapte olabiliyorlar.

 

 

Concrete and scraps are the new nature. Hı-Tech ıs essentıal for human race to adapt to thıs kınd of nature.Synthetıc Oxygen ıs created ın “Photosynthesıs Spots” and transfered wıth vessels on garment. Wıth some block-lıke attachments, humans can update the clothıng and adapt themselves.

 

© Roberto Enver All Rights Reserved

Design Professional Website

Fashion Design Portfolio

 

Contact Details:

Find me on: