Bilinçaltında gizli olan tüm gerçekliğimiz. Bilinç durumunu aşıp bilinçaltına ulaşabilme hazzı ve isteği. Bilinçteki korku ve çekingenliğe sahip olmayan bilinçaltında,düpedüz katışıksızlık vardır. Bilinçaltında saklı olan katmanlar, davranış ve söylemlerimiz ile bilince sızma eğilimindedir. Bilinç kadar törpülenmemiş ve alışılmadık bilinçaltımız ise Subliminal bir şekilde 5 duyumuz ile yakın ilişki içersinde olup, bilgi toplamaktadır.

 

All that is hidden in our subconscious reality. Pleasure and desire to go beyond the reach of subliminal consciousness. In fear and timidity in not having subliminal consciousness, it is downright purity. Stored in the subconscious layers tend to infiltrate our consciousness and behavior and rhetoric. Awareness and unusual not filed until our subconscious, Subliminal is in a way very close ties with our 5 senses, is gathering information.

 

© Roberto Enver All Rights Reserved

Design Professional Website

Fashion Design Portfolio

 

Contact Details:

Find me on: