“Embodied” kelime anlamıyla; vücut bulmak ve somutlaşmak anlamını taşımaktadır. İnsanın somutlaşan kısmı bedenidir. Soyut kısmı ise zihni ve ruhudur. Zihin, zaman ve düşünce yardımıyla somutlaşabilir. Gerçeğe dönüşen hayaller, hayal ederek gerçeğe uyarlanan tasarım ve sanat ürünleri. Hepsi zihnin birer ürünüdür ve soyuttan somuta geçirilmiştir.

 

 

 

The Embodied part in human is the body itself. The abstract part is mind and soul. The mind can be embodied with the help of time and thought. Dreams come true, by imagining adapted to the actual design and art products. All are products of the mind and put into concrete to abstract.

 

© Roberto Enver All Rights Reserved

Design Professional Website

Fashion Design Portfolio

 

Contact Details:

Find me on: