Art Deco tasarım akımından etkilenerek oluşturulmuş bir koleksiyon. Deconstruct terimi bir yapıyı bozma anlamına gelmektedir ve günümüzde varolan yapıyı bozan estetik anlayışına bir göndermedir. Art Deco desenleri ve boya sıçratma efektleri kullanılarak benzer görünümler amaçlanmıştır.

 

 

Created a collection inspired by the Art Deco design flows. The term refers to deconstruct a building and today is a reference to disrupt the aesthetic disrupt the existing structure. Art Deco aimed resembling using paint spatter patterns and effects.

 

© Roberto Enver All Rights Reserved

Design Professional Website

Fashion Design Portfolio

 

Contact Details:

Find me on: